A1 Építésziroda Kft. 1112 Budapest, Rétkerülő út 20. e-mail: a1@a1epitesziroda.hu mobil: + 36 30 545 9779, + 36 30 304 8944
 
SZOLGÁLTATÁS
banner41

- ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS

- BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS

- MÉRNÖKI TERVEZÉS

- PROJECT MANAGEMENT

- BELSŐÉPÍTÉSZETI ARCULAT-TERVEZÉS


A tervezés folyamata:

 

    VÁZLATTERV, ILLETVE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Igény esetén már a kezdetektől segítséget tudunk nyújtani a megfelelő telek, ingatlan kiválasztásával. Felhívjuk a figyelmet az előre látható kockázatokra, jogszabályban rögzített beépítési lehetőségekre és korlátokra, valamint a beruházót segítve közösen mérlegeljük az ingatlanban rejlő lehetőségeket és a megoldandó problémákat. Elkészítjük a vázlattervet, igény esetén látványterveket, költségbecslést, mely nagyban segíti a teljes projekt műszaki és pénzügyi alapjának felmérését. Rajzi tartalom: 1:100 léptékű alaprajzok.

 

    ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Építési engedélyezési tervdokumentáció készítésének szükségességét és annak pontos tartalmát jogszabályok határozzák meg. 
Szükség esetén szakági tervek (statika, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, akadálymentesítés, stb.), számítások, illetve műszaki leírás készül. Az engedélyezés során személyesen egyeztetünk a hatósággal, valamint az érintett szakhatóságokkal. Képviseljük a beruházó érdekeit és lefolytatjuk az interneten történő (ÉTDR) engedélyezési folyamatot. Szükség esetén beszerezzük a közüzemi szolgáltatók elvi hozzájárulását.
Egyes esetekben az elsőfokú építésügyi hatóság az engedélyezési tervek beadása előtt előírja előzetes zsűriterv készítését Tervtanácsi Állásfoglalás meghozatalára, melynek tartalma eltérhet az engedélyezési tervdokumentációtól. Ez a lépcső jelentősen megnövelheti az engedélyezési folyamat időtartamát.

Előfordulhat, hogy adott építési tevékenység nem építési engedély köteles, de településképi bejelentési eljárás lefolytatására kötelez az építés hatóság. Ebben az esetben a bejelentési lap mellékleteként egy teljes tervdokumentációt kell csatolni, így a tervezési feladat jellemzően nem csökken, csak az eljárás menete változik, jelentősen felgyorsul.
A törvényben előírt határidő lejártával a hatóság döntést hoz. Amennyiben a kérelmet elfogadják és az azt követő 15 napon belül senki nem él a fellebbezés lehetőségével, az engedély jogerőre emelkedik.


Alkalmazandó rendeletek:
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

 

    KIVITELI TERV

A kiviteli terv fontosságáról:
A kiviteli terv valójában az építési folyamat gondolatban történő megvalósítása, illetve annak papíron való közlése.
Bármilyen műszaki konstruálást meg kell, hogy előzzön annak elméleti megvalósítása. Ennek hiányában az építés egy valóságban történő modellezéssé válik, bizonytalan kimenetellel, irányíthatatlan folyamatokkal és értelemszerűen drámaian megemelkedő költségekkel. Tervek nélkül a kivitelező nem kérhető számon sem minőségi, sem mennyiségi szempontból. Ugyanakkor, a kiviteli tervek elkészítésével egy építési folyamat jól kontrolálhatóvá válik, és ami a legfontosabb: JELENTŐS PÉNZEKET LEHET MEGTAKARÍTANI VELE.

A kiviteli terv pontos tartalmát az adott projektre szabva határozzuk meg. Egyszerűbb projekteknél, csak feltétlenül szükséges munkarészek kerülnek kidolgozásra, míg nagyobb, összetett tervezési feladatoknál sok szakágat, adott esetben szakértőt felvonultató csapat áll össze. A kiviteli terv alapjául az építész munkarész szolgál, ezt egészítik ki az egyes szakági tervek, melyek ebben a fázisban kerülnek összehangolásra. Végeredmény a generál kiviteli terv.

Az egyes szakágak elkészítik a műszaki leírásokat, az 1:50 létékű pallér terveket (alaprajzok, álmennyezeti tervek, metszetek, homlokzatok), a konszignációs terveket (pl. lakatos és asztalos szerkezetek részletes tervei, specifikációi) és az árazatlan költségvetés kiírást, melyet az ajánlatadó kivitelezőknek kell kitölteni.
Kiviteli terv - amennyiben az építési tevékenység engedélyköteles - csak a jogerős építési engedély alapján készülhet. Attól nem térhet el.
A kiviteli tervet megelőzheti tender terv készítése, amennyiben a vállalkozásba adáshoz szükséges.

 

    MEGVALÓSULÁSI TERV

Az építmény elkészítését követő műszaki átadás-átvétel befejezésekor a kivitelező köteles a kiviteli tervek 1 példányát a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítással az építtetőnek átadni.

 

A1 Építésziroda Kft. 1112 Budapest, Rétkerülő út 20. e-mail: a1@a1epitesziroda.hu mobil: + 36 30 545 9779, + 36 30 304 8944